ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗМЈЕНЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА И СТУДЕНАТА У 2019. ГОДИНИ.

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО ЈЕ РАСПИСАЛО
ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗМЈЕНЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА И СТУДЕНАТА У 2019. ГОДИНИ.
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 2. МАЈА 2019. ГОД. И ДОСТУПАН ЈЕ НА ПОРТАЛУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ (www.vladars.net) НА СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО.
ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ ОБЈАВЉЕНА  И НА ИНТЕРНТСКИМ ПОРТАЛИМА УНИВЕРЗИТЕТА (https://www.ues.rs.ba/) И МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ (http://www.mak.ues.rs.ba/).
СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПРИЈАВУ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ КОЈА ЋЕ ПРУЖАТИ СВУ НЕОПХОДНУ ПОМОЋ И СУГЕСТИЈЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ ДИРЕКТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.
(КОНТАКТ СЛУЖБЕНИКА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ СЕ НАЛАЗИ НА ИНТЕРНЕТСКОМ ПОРТАЛУ УНИВЕРЗИТЕТА
https://www.ues.rs.ba/medjunarodna-saradnja/kontakt