Издавачка дјелатност Универзитета у Источном Сарајеву и Музичке академије обогаћена је монографском публикацијом „Аналитички приказ музичког дјела кроз призму и интеракцију различитих музичких динамика“, ауторки мр Валентине Дутине, ред. проф. и мр Иване Церовић, виш.ас.

Издавачка дјелатност Универзитета у Источном Сарајеву и Музичке академије обогаћена је монографском публикацијом Аналитички приказ музичког дјела кроз призму и интеракцију различитих музичких динамика, ауторки мр Валентине Дутине, ред. проф. и мр Иване Церовић, виш.ас., и представља прву публикацију катедре за Општу музичку педагогију Музичке академије објављену као издање Универзитета у Источном Сарајеву. У питању је помоћни уџбеник за предмете Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела на музичким академијама, литература која може послужити као помоћ и наставницима теоријских предмета у средњим музичким школама.
Према ријечима рецензента мр Амре Боснић, доцента, „…ова студија испитује и онај узрочно-посљедични однос који музичка теорија креира с музичком интерпретацијом и музичким стваралаштвом. Када овај однос бива преиспитан из угла аутора који  успјешно спајају теоријска и практична знања кроз ова три пола музичког искуства, резултат не може остати незамијећен“. Публикацију прати CD-ROM са звучним примјерима и њеним електронским издањем ткз. е-књигом, која у себи садржи хиперлинковане звучне примјере, што представља новину у издавачкој дјелатности. Бројне нотне примјере прате и звучне илустрације, што читаоцу омогућава непосредну аудио-визуелну перцепцију и олакшава разумијевање музике као сложене динамичке умјетности, а умјетничко дјело као скуп различитих музичких динамика и њиховог удруженог интерактивног односа и дејства. „Различитих примера има готово стотину а већ сама идеја да се у студију укључи аудио сегмент, односно да се преко звучних примера истакне и презентује оно о чему се говори у тексту проширује поље дејства ове студије и представља подухват вредан сваке похвале. Аутори на овај начин успевају да релативно сложену материју, која уз то на овај начин и овако детаљно није обрађивана у нашој литератури, сасвим приближи и учини доступном конзументу овог дела“, ријечи су рецензента мр Зорана Комадине, ред. проф.