Извјештај комисије за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужa научна/умјетничка област умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), за групу предмета клавир – обавезни предмет

ИЗВЈЕШТАЈ/КЛАВИР (обавезни предмет)