Извјештај комисије за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужa научна/умјетничка област умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), теоријско-умјетничка група предмета

ИЗВЈЕШТАЈ/САНДРА ИВАНОВИЋ