На основу Наредбе ресорног Министарства, а у циљу сузбијања и ширења Корона вируса, на Музичкој академији УИС-а обуставља се наставни процес до 30.03.2020. године.