ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ

Због новонастале ситуације у вези са корона вирусом, а на основу инструкције Mинистарства за високо образовање, научнотехнолошки развој и информационо друштво, реализација наставног процеса на Mузичкој академији  обављаће се као „настава на даљину“.

У складу са специфичностима предмета, у наредном периоду биће реализовани различити видови наставе и консултација са студентима електронским путем, о чему ће студенти бити обавијештени од стране предметних наставника, а по седмичнoм распореду.