ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ

ЗБОГ НОВОНАСТАЛЕ СИТУАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОРОНА ВИРУСОМ, А НА ОСНОВУ ИНСТРУКЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО, РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ (ДО ДАЉЊЕГА) ОБАВЉАЋЕ СЕ КАО „НАСТАВА НА ДАЉИНУ“.

У складу са специфичностима премета, у наредном периоду, биће реализовани различити видови наставе и консултација са студентима електронским путем, о чему ће студенти бити обавијештени од стране предметних наставника, а по седмичном распореду.