ИСПИТНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ / ЈУНИ – ОКТОБАР 2020.

Tермини испита у академској 2019/2020. години (ЈУНИ-ОКТОБАР 2020.)
 
Априлски испитни рок (1 термин), у периоду од 08.06.2020. до 19.06.2020. године (само за испите који су пренесени из претходне године)
(рок за пријављивање испита до 04.06.2020. године)
 
Јунско-јулски испитни рок (2 термина), у периоду од 29.06.2020. до 25.07.2020. године
(рок за пријављивање испита: I до 25.06.2020. године; II до 09.07.2020. године)

Августовски испитни рок (1 термин), у периоду 17.08.2020. до 29.08.2020. године
(рок за пријављивање испита до 13.08.2020. године)

Септембарски испитни рок (2 термина), у периоду од 01.09.2020. до 26.09.2020. године
(рок за пријављивање испита: I до 28.08.2020. године; II до 10.09.2020. године)

Октобарски испитни рок (2 термина), у периоду од 01.10.2020. до 30.10.2020. године
(рок за пријављивање испита: I до 25.09.2020. године; II до 09.10.2020. године)
 

Напомена: Да би студенти могли пријављивати и полагати испите, морају имати регулисане платежне обавезе за други семестар текуће академске године.