Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора/доцента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Клавир-главни предмет.

ИЗВЈЕШТАЈ / МАЈА ЖУЖА