УПИС СТУДЕНАТА 2020. / „ОТВОРЕНА ВРАТА“ – OnLine

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ПРВИ УПИСНИ РОК:

  • ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА: 10. јуни 2020. године
  • ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:  од 22. до 26. јуна 2020. 
  • КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ: 1. и 2. јули 2020. 

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК:

  • ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА: 19. август 2020. 
  • ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: Од 31.8. – 4.9.2020.
  • КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ: 7. септембар 2020. год.

УПИС СТУДЕНАТА  / „отворена врата“ – OnLine