Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област: Умjетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва), група предмета: Хармоника

ИЗВЈЕШТАЈ, ДАНИЈЕЛА РАКИЋ