Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у звање ванредног професора или доцента, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Историја музике.

ИЗВЈЕШТАЈ / МИРАДЕТ  ЗУЛИЋ