Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора/доцента, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Клавир – главни предмет

ИЗВЈЕШТАЈ /БАРТОЛОМЕЈ СТАНКОВИЋ