Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка област Умјетност ( Стваралештво – сви облици стваралаштва) , група предмета: Камерна музика.

ИЗВЈЕШТАЈ / КАМЕРНА МУЗИКА