Маја Жужа

Маја ЖУЖА рођена је 1984. године у Сарајеву. Нижу и средњу музичку школу завршила је
у Источном Сарајеву. Већ у том периоду активно је концертирала и освајала специјалне и
прве награде на такмичењима. Музичку академију Универзитета у Источном Сарајеву,
одсјек за клавир, завршила је 2008. године у класи Мр Зорице Димитријевић-Стошић, ред.
проф. са просјечном оцјеном 10.00. Током студија била је стипендиста Владе Републике
Српске. Добитница је:
• Награде „Војин Комадина“ Музичке академије УИС
• Плакете Универзитета
• Сребрењака Св. Стефана као најбољи студент Универзитета (уручене од стране
предсједника РС, др Милана Јелића)
Магистарске студије на одсјеку за клавир завршава 2012. године у истој установи, у класи
Мр Ирине Скерл, доц.Похађала је мајсторске курсеве код Мр Јурија Кота, ред. проф. (Украјина), Мр Хинко
Хааса, ред. проф. (Словенија), Мр Јокут Михаиловић, ред. проф. (Србија), Мр Александре
Романић, ванр. проф. (Њемачка), Мирославе Лили Петровић (Србија), Михала Резека
(Чешка) и Александра Сердара (Србија).По завршетку основних студија запослила се на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, најприје у звању умјетничког сарадника, а затим вишег умјетничког сарадника. У том периоду сарађивала је са великим бројем колега и студената, остваривши завидан број од преко 200 концерата и наступа у земљи и региону.
• Члан је Удружења грађана за његовање академске музике „Нови звук“
• Један је од идејних твораца и покретача Првог међународног такмичења пијаниста на Музичкој академији УИС
• Потпредсједник је и члан оснивачког одбора Удружења грађана за његовање
класичне музике „Корал“
• Замјеник је умјетничког директора и ПР менаџер Фестивала „Корал“
• Члан је Српског просвјетно културног друштва Просвјета
Од 2015. године се налази у звању доцента на Катедри за клавир Музичке академије
Универзитета у Источном Сарајеву. Од академске 2017/2018 обавља функцију Руководиоца Катедре за клавир и Координатора за међународну сарадњу Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву.