Мр Биљан Штака, ванр.проф.

Мр Биљана Штака, академски музичар –композитор, ванредни професор на предмету Музички облици на Музичкој академији у Источном Сарајеву, рођена је 02.12.1965. године у Сарајеву. Музичко образовање стицала је у Сарајеву и Новом Саду гдје је 1989. године дипломирала на одсјеку за Композицију Академије уметности Нови Сад у класи композитора проф. Душана Радића.
Првобитна умјетничка дјелатност била је посвећена компоновању, почев од времена студирања па све до 1992. г. Тада је настао низ дјела из области камерне, оркестарске, вокалне и хорске музике која су извођена на сусретима и презентацијама студентских радова.
Педагошки рад започела је још као студент 1985. године у Балетској школи у Новом Саду гдје је радила као корепетитор од 1985-89. године. Од 1989. године радни однос заснива у Народном позоришту у Сарајеву као корепетитор балета и члан оперског хора. У том периоду повремено је сарађивала са тадашњим младим сарајевским глумцима и њиховим позоришним трупама (као композитор и корепетитор). Као резултат такве сарадње 1991. године у Сарајеву је премијерно изведена представа-водвиљ Дођите да се загрлимо драги Фолвил за коју је написала музику и сонгове и припремала и пратила глумце-извођаче. Од 1992. године враћа се педагошком раду у школама у Крагујевцу, Будви и Подгорици. У то вријеме стекла је искуство и у раду на радио-станицама у Будви и Подгорици као уредник музичког програма.
Од 2000. године поново је на сарајевским просторима у жељи да настави школовање и усавршавање у својој струци. Радни однос на Музичкој академији у Источном Сарајеву засновала је септембра 2000. године. Послиједипломске (магистарске) студије уписала је на Музичкој академији у Источном Сарајеву школске 2001/2002. године на предмету Музички облици, а под менторством др Бранке Радовић, ванр.проф. Магистарску тезу: Облици симфонијске програмске музике у дјелима руских композитора друге половине 19. вијека одбранила је у јуну 2005. године и тако стекла звање магистра умјетности. У звање асистента за наставни предмет Музички облици бирана је у јулу 2001. године, у звање вишег асистента за исти предмет у октобру 2005, наставничко звање доцент добила је 2010., а од 2015. године је у звању ванредног професора. На Музичкој академији у Источном Сарајеву обављала је дужност руководиоца Теоријске катедре (2004, 2005, 2012) и продекана за умјетнички и научно-истраживачки рад (од 2015). Као продекан, носитељ је пројеката Музичке академије у Источном Сарајеву: Међународни фестивал „Акордеон арт“ (од 2015), Музичка академија универзитетским градовима (2016-17), Концертна турнеја професора и студената Музичке академије УИС (Словенија, Аустрија, април 2017), Дани Војина Комадине (од 2017).
Као активни учесник –излагач, појављивала се на више Међународних симпозијума и Научних скупова, а као резултат таквих активности евидентни су објављени бројни стручни радови из области теорије и анализе. Аутор је уџбеника Музички облици 1 за Средње музичке школе који је одобрен од ППЗ-а РС.
Наведеним активностима можемо додати менторски рад са студентима Основних и мастер студија, рецензије кљига и уџбеника те бројна чланства у комисијама за одбрану дипломских радова и магистарских теза.