Mr Maja Žuža, doc.

Maja ŽUŽA rođena je 1984. godine u Sarajevu. Nižu i srednju muzičku školu završila je
u Istočnom Sarajevu. Već u tom periodu aktivno je koncertirala i osvajala specijalne i
prve nagrade na takmičenjima. Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu,
odsjek za klavir, završila je 2008. godine u klasi Mr Zorice Dimitrijević-Stošić, red.
prof. sa prosječnom ocjenom 10.00. Tokom studija bila je stipendista Vlade Republike
Srpske. Dobitnica je:
• Nagrade „Vojin Komadina“ Muzičke akademije UIS
• Plakete Univerziteta
• Srebrenjaka Sv. Stefana kao najbolјi student Univerziteta (uručene od strane predsjednika RS, dr Milana Jelića)
Magistarske studije na odsjeku za klavir završava 2012. godine u istoj ustanovi, u klasi
Mr Irine Skerl, doc.Pohađala je majstorske kurseve kod Mr Jurija Kota, red. prof. (Ukrajina), Mr Hinko
Haasa, red. prof. (Slovenija), Mr Jokut Mihailović, red. prof. (Srbija), Mr Aleksandre
Romanić, vanr. prof. (Nјemačka), Miroslave Lili Petrović (Srbija), Mihala Rezeka
(Češka) i Aleksandra Serdara (Srbija).Po završetku osnovnih studija zaposlila se na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, najprije u zvanju umjetničkog saradnika, a zatim višeg umjetničkog saradnika. U tom periodu sarađivala je sa velikim brojem kolega i studenata, ostvarivši zavidan broj od preko 200 koncerata i nastupa u zemlјi i regionu.
• Član je Udruženja građana za njegovanje akademske muzike „Novi zvuk“
• Jedan je od idejnih tvoraca i pokretača Prvog međunarodnog takmičenja pijanista na Muzičkoj akademiji UIS
• Potpredsjednik je i član osnivačkog odbora Udruženja građana za njegovanje klasične muzike „Koral“
• Zamjenik je umjetničkog direktora i PR menadžer Festivala „Koral“
• Član je Srpskog prosvjetno kulturnog društva Prosvjeta
Od 2015. godine se nalazi u zvanju docenta na Katedri za klavir Muzičke akademije
Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od akademske 2017/2018 obavlјa funkciju Rukovodioca Katedre za klavir i Koordinatora za međunarodnu saradnju Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.