Деканат

Декан: мр Дражан Косорић, ванр. проф.
Е-mail: info@mak.ues.rs.ba
info@muzickaakademija.net
Телефон: 057/342-125

 

 

 

Продекан за наставу: мр Сњежана Ђукић-Чамур, доцент
Е-mail: prodekan-nastava@muzickaakademija.net

 

 

 

 

 

Продекан за умјетнички и научно-истраживачки рад:

мр Биљана Штака, ванр. проф.
Е-mail: prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
                 prodekan-umjetnost@muzickaakademija.net
Телефон: 066/917-880

 

 

Секретар Академије: Гордана Милановић

 

 

 

 

 

 

Представник студената: Стефан Ћеха, студент 4. године Смјера за хармонику