Стручне службе

       Административно-техничко особље:

  1. Гордана Милановић – секретар 
  2. Наташа Маунага – виши стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове
  3. Вања Ристовић – технички секретар
  4. мр Сњежана Галинац –библиотекар
  5. Нада Сокнић – референт студентске службе
  6. Босиљка Симић – спремачица
  7. Слађана Сикираш –спремачица
  8. Милена Драшковић – спремачица