Први циклус студија – Соло пјевање

Основни студиј на овом Смјеру  траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

Дипломирани музички умјетник Соло пјевач – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Соло пјевање  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

  1. Испит из соло пјевања
  • једна пјесма или арија XVII или XVIII вијека,
  • једна арија из ораторијума или кантате,
  • једна пјесма аутора XIX вијека,
  • једна пјесма аутора XX вијека,
  • једна пјесма југословенског или словенског аутора,
  • једна оперска или концертна арија по слободном избору.

Програм се изводи напамет.

  1. Испит из солфеђа
  • усмени испит, градиво средње музичке школе

Наставни план СОЛО ПЈЕВАЊЕ
Информатор за студенте