Први циклус студија – ФЛАУТА

Основни студиј на овом Одсјеку траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Флаутиста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Флаута  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 

  1. Испит из флауте
  • једна етида,
  • једно циклично дјело (соната или концерт),
  • један концертни комад.

Програм се изводи на нивоу градива завршног испита средње школе. Није обавезно да се програм изводи напамет, осим концерта или концертног комада, који се изводе напамет.

  1. Испит из солфеђа
  • једногласни писмени диктат
  • двогласни писмени диктат.
  • усмени дио испита.

Наставни план Одсјека за дувачке инструменте – Флаута
Информатор за студенте