Први циклус студија -ВИОЛИНА

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Виолиниста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Виолина  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

  1. Испит из виолине
  • двије етиде,
  • два става из Бахових соло партита или соната,
  • један концерт.

Програм се изводи напамет.

  1. Испит из солфеђа
  • једногласни писмени диктат,
  • усмени дио – градиво средње музичке школе.

Наставни план Одсјека за гудачке инструменте – Виолина
Информатор за студенте