Први циклус студија – КЛАВИР

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

Дипломирани музички умјетник – пијаниста –  240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Клавир прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

  1. Испит из клавира

Програм који се изводи на квалификационом испиту, мора да обухвати:

  • једно дјело из периода барока (полифоно дјело),
  • цијела класична соната,
  • једна виртуозна етида.

Уколико кандидат свира сонатни циклус који није из периода класицизма, ова епоха мора бити заступљена другим, одговарајућим дјелом (варијације, рондо, фантазија и сл.). Програм се изводи напамет.

  1. Испит из солфеђа
  • једногласни писмени диктат,
  • двогласни писмени диктат,
  • усмени дио испита.

Наставни план Одсјека за клавир
Информатор за студенте