„ДАНИ ВОЈИНА КОМАДИНЕ“ 2021 / 3. НАУЧНИ СКУП „САВРЕМЕНО И ТРАДИЦИОНАЛНО У МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШПТВУ“ 10 – 11. 12.2021.

1. ПОЗИВНО ПИСМО / ДВК 2021

2. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ /ДВК 2021

3. УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ / ДВК 2021