ПРОМОЦИЈЕ – ЗБОРНИК РАДОВА II НАУЧНОГ СКУПА „САВРЕМЕНО И ТРАДИЦИОНАЛНО У МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ“, ДВД КОНЦЕРТ ДЈЕЛА КОМПОЗИТОРА МУЗИЧКЕ АКАДЕМИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

„ДАНИ ВОЈИНА КОМАДИНЕ“ и „САВРЕМЕНО И ТРАДИЦИОНАЛНО У МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ“
Промоције
– Зборник радова II научног скупа „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву“, ДВД Концерт дјела композитора Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (промотери: др Мирадет Зулић, мр Душан Ерак)
– Промоција штампане музикалије Војин Комадина: Вокална камерна музика (2021), уредника Сњежане Ђукић-Чамур (промотери: мр Зоран Комадина, мр Биљана Штака, мр Ивана Церовић)
10. децембар 2021
Сала Музичке академије УИС
Добродошли!