Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистета, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва) група предмета: Виолина – главни предмет

Извјештај – Леонора Бајрамоски