МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ

У оквиру овогодишње кампање уписа и промоције студијских програма, Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву и Музичка школа „Исидор Бајић“ из Новог Сада потписали су 12. маја 2022. године Споразум о међуинституционалној сарадњи, којим се утврђује међусобна сарадња на пољу умјетничке и стручне дјелатности, као и остали облици сарадње од заједничког интереса за стране потписнице.
На састанку уприличеном овим поводом разговарано је о конкретним плановима који подразумијевају континуирану промоцију Музичке академије УИС, његовање двосмјерне сарадње и начине укључивања колега и ученика Музичке школе „Исидор Бајић“ у редовна умјетничка, научна и стручна дешавања на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву.
Споразум о сарадњи су потписали руководиоци институција: проф. мр Маја Жужа, декан Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву и проф. мр Радмила Ракин-Мартиновић, директор Музичке школе „Исидор Бајић“ из Новог Сада.
Током академске 2021/2022. године потписани су Споразуми о сарадњи са сљедећим институцијама:
– Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
– ЈУ Средња музичка школа, Требиње
– Средња музичка школа „Коста Манојловић“, Смедерево
– Средња музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац
– Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад
– обновљено чланство у Свјетској конфедерацији акордеониста (Confederation Internationale des Accordeonistes – CIA).