РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У НОВУ 2022/23. АКАДЕМСКУ ГОДИНУ! КОНКУРСНИ РОКОВИ! РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА!

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА , 1. циклус студија/ I рок

Расписан конкурс за упис студената у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву (ues.rs.ba)

 1. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок – Први циклус студија

 • (1) пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава 24.06.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • На Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит ће бити одржан и 27. и 28. 06. према објављеном распореду (видјети распоред полагања примјеног испита).
 • (3) објављивање резултата конкурса је 29.06.2022. године до 14,00 часова;
 • (4) упис примљених кандидата почиње 04.07.2022. године, а завршава се 08.07.2022. године;

Други уписни рок – Први циклус студија

Други уписни рок организоваће чланице Универзитета у Источном Сарајеву које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) Пријављивање кандидата почиње 29.08.2022. године, а завршава 02.09.2022. године;                                                                                                                                                                       (2) Полагање пријемног испита је 05. и 06.09.2022. године са почетком у 9,00 часова по распореду који ће бити објављен.;

КОНКУРС – УПИС 2022-23 / 2.  УПИСНИ РОК

Факултети који нису попунили слободна мјеста у другом уписном року Универзитета у Источном Сарајеву могу организовати и трећи уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 30.09.2022. године.

(3) Објављивање резултата конкурса је до 07.09.2022. године до 14,00 часова;

(4) Упис примљених кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава 16.09.2022. године.

Конкурсни рокови – Други  циклус студија (МАСТЕР)

 • Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
 • На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 24. 10. 2022. године са почетком у 9.00 часова,
 • објављивање резултата конкурса  26. 10. 2022. године до 14.00 часова.
 • Упис примљених кандидата на другом циклусу студија почиње 27. 10. 2022. године и завршава се 31. 10. 2022. године.
 •  Факултети Универзитета у Источном Сарајеву који нису попунили слободна мјеста у првом уписном року другог и трећег циклуса студија могу организовати и други уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 15.11.2022. године.
 • ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
  • Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се одлуком управних одбора високошколске установе. Информацију можете добити у студентској служби Музичке академије или на број тел. +387 57 340 042
  • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита на Музичкој академији зноси 70,00 КМ.
  • Уплата  ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити у чланицама Универзитета.
  • Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог, другог и трећег циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.
  • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
  • Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерена копија уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Конкурса);

Кандидати који конкуришу у складу са тачком 9.11 Конкурса на Универзитету у Источном Сарајеву, приликом достављања овјерене копије свједочанстава и овјерене копије дипломе о положеном матурском, односно завршном испиту, приликом предаје докумената на увид достављају оргиналне документе;

 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
 • љекарско увјерење приликом пријаве на Универзитет у Источном Сарајеву, подносе кандидати:
 • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
 • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
  • Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.
  • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
 • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.