Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралштва) предмет: Клавир – обавезни предмет (Клавирски практикум)

Извјештај – Јулијана Шуловић