Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета: Хармоника – главни предмет

Марко Стојановић – Извјештај