Потписан Споразум о сарадњи са Универзитетом музике Фредерик Шопен (Chopin University of Music) из Варшаве (Пољска).

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву потписала је Споразум о сарадњи са Универзитетом музике Фредерик Шопен (Chopin University of Music) из Варшаве (Пољска). Споразум су потписали декан Музичке академије, Маја Жужа и ректор Универзитета, гдин. Kлаудијуш Баран.
Потписани споразум дефинише заједнички интерес и жељу за успостављањем различитих видова сарадње у области академске музике. Сарадња између страна потписница Споразума одвијаће се у сљедећим областима:
– Образовање
– Истраживање
– Kонцертна и фестивалска дјелатност
– Размјена информација
Потписивању Споразума претходила је размјена писама намјере и потписивање Општег споразума о сарадњи између Универзитета Источно Сарајево којег је представљао ректор, проф.др Милан Kулић и Универзитета музике Фредерик Шопен којег је представљао ректор Kлаудијуш Баран.