Зборник радова „Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3“

Зборник радова Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 3 (Ђоковић и др, 2022 – ISBN 978-99976-902-6-5 ; COBISS.RS-ID 136885249)
/презентовани на III научном скупу СИТУМС, одржаном 09–11.12.2021. године/

Од укупно презентована 23 научноистраживачка рада аутора из Русије, Украјине, Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине, 25 рецензената је рецензирало 19 радова. У зборнику је публиковано једно пленарно предавање и 17 радова, категоризованих као оригинални научни чланак (5), прегледни научни чланак (11) и информативни прилог (1) из области наука о музичкој умјетности: музикологије и етномузикологије (3), музичке теорије (9),  музичке педагогије (3), музичке педагогије и извођаштва (2).

Захваљујемо се на успјешној реализацији свих активности научног скупа: члановима научног одбора, рецензентима, ауторима и пасивним учесницима скупа.

Позив ауторима за учешће на IV научном скупу  Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (16-17. децембар 2022.) – рок за доставу пријаве сажетака је продужен до 1.11.2022. године – ЛИНК