МАЈСТОРСКИ КУРС – ИГОР АЛЕКСИЋ (виолина)

МАЈСТОРСКИ КУРС

ИГОР АЛЕКСИЋ
Виолина
Факултет уметности у Нишу, Универзитет у Нишу (Србија)

Учионица бр. 3 Музичке академије УИС
Петак, 11. новембар, 2022.
10:00 – 14:00
16:00 – 20:00
Субота, 12. новембар, 2022.
10:00 – 13:00