УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У 1. РОКУ

УНИВЕРЗИТЕТ  У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево

тел. +387 57 342 125  или

         +387 57 340 042 (студентска служба)

РЕЗУЛТАТИ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ – 1. рок /БОДОВНА ЛИСТА

Упис примљених кандидата почиње 03.07.2023. године, а завршава се 07.07.2023. године;
Кандидати за упис подносе сљедеће документе:
• Оригинал свједочанства за све разреде средње школе
• Оригинал дипломе о завршеној средњој школи
• Извод из матичне књиге рођених
• Увјерење о држављанству
• Љекарско увјерење
• Двије фотографије формата 4×6 цм

УРНЕК УПЛАТНИЦА ЗА УПИС: