СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ/МАСТЕР ИСПИТ – ЕДВИН ХАЛИЛОВИЋ (хармоника)

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ
МАСТЕР ИСПИТ

ЕДВИН ХАЛИЛОВИЋ (хармоника)
Класа: мр Раде Радовић, ред. проф.

Програм: Бах, Скарлати, Семјонов, Мејсл

Амфитеатар Машинског факултета УИС (IV спрат)
Четвртак, 6. јул 2023. у 13:00