СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ/МАСТЕР ИСПИТ – АМИЛА ФУШКО (клавир)

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ
МАСТЕР ИСПИТ

АМИЛА ФУШКО (клавир)
Класа: мр Невена Ћеклић, ред. проф.

Програм: Бах, Бетовен, Дворжак, Дебиси

Концертна сала Музичке академије УИС
Четвртак, 12. октобар 2023. у 12:30