Katja Pupovac

Katja PUPOVAC je rođena 1980. godine u Kragujevcu gdje osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u klasama prof. Vesne Đurđević i prof. mr Vojina Vasovića. Diplomirala je na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hanoveru (Njemačka) u klasi prof. Elzbet Mozer. Svoje usavršavanje nastavlјa na Slobomir P Univerzitetu gdje je 2013. godine magistrirala u oblasti metodike nastave harmonike. Rezultat dugogodišnjeg istraživanja izvođačke prakse muzike XVIII vijeka je doktorska disertacija koju je odbranila 2016. godine pod nazivom Osnovna pravila artikulacije kao jednog od glavnih nosilaca muzičkog izraza XVIII veka. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima od kojih su najznačajnije: 1. nagrada u kategoriji solista i u kategoriji kamernih sastava na Međunarodnom takmičenju Citta di Castelfidardo 1995. godine,  Specijalna nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije 1996. godine,  2. nagrada na međunarodnom takmičenju Dyremose Prisen 1996. godine (Danska) i  3. nagrada na Međunarodnom takmičenju Citta di Castelfidardo 1997. godine. Nakon dugogodišnjeg uspješnog pedagoškog rada u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu, od 2018. godine svoj rad nastavlјa u rodnom gradu, u Muzičkoj školi „Miloje Milojević“. Učenici Katje Pupovac su dobitnici brojnih značajnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Od 2018. godine predaje Metodiku nastave harmonike u zvanju docenta na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, kao i na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti metodike nastave harmonike i izvođačke prakse muzike 18. vijeka. Autor je više članaka na temu interpretacije ornamenata u muzici 18. vijeka. Održala je više seminara i predavanja u zemlјi i inostranstvu na temu interpretacije barokne muzike na harmonici.