Први циклус студија – Класа гитара

Основни студиј на овом Одсјеку траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Гитариста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Виолина  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

Испит из гитаре:

  • Двије етиде (једна етида мора обавезно бити од Х. Виља-Лобоса)
  • Први став свите Ј. С. Баха или неко крупно самостално дјело (чакона, фуга)
  • Први став сонате или једноставачна соната
  • Комад по слободном избору.

Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита.