Први циклус студија -ВИОЛИНА

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Виолиниста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Виолина  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из виолине:
  • Двије етиде
  • Два става из соло партита или соната Ј. С. Баха
  • Један концерт.

  Програм се изводи напамет.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита