Мр Сњежана Ђукић-Чамур

СњежанаЂукић-Чамур рођена је 1977. године у Тузли, БиХ, СФРЈ. Средњу музичку школу „Стеван Ст. Мокрањац“ и Гимназију „Филип Вишњић“ завршила је у Бијељини. Високо школско музичко образовање стицала је на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, и као први дипломац Музичке академије у Републици Српској, студије је окончала 2001. године. одбранивши дипломски рад на тему „Циклични принцип Сезара Франка“, урађеног под менторством др Бранке Радовић, ванр.проф. стекла је звање Дипломирани музички педагог. Своје стручно усавршавање наставила је на истој високообразовној институцији, током послиједипломских студија у периоду 2004-2007. године. Брилијантном одбраном магистарског рада под називом „Косовски бој и његови споменици у вокално-инструменталним композицијама с краја 20. вијека српских аутора“, урађеног под менторством мр Милоја Николића, ред. проф., стекла је звање магистра умјетности, септембра 2007. године. Још за вријеме студија започела је свој педагошки рад у основним и средњим музичким школама (Источно Сарајево, Бијељина), гдје јој је истовремено било повјерено више стручних музичких дисциплина: Солфеђо, Теорија музике, Увод у савремено компоновање, Музички облици, Контрапункт и Свирање хорских партитура. Стални радни однос на Музичкој академији Универзитета  у Источном Сарајеву засновала је 2001. године. У наставном процесу на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву ангажована је од 2004. године. У току 14.-годишњег педагошког ангажмана на Академији прошла је сва сарадничка звања, при чему је изводила вјежбе на неуобичајено великом броју наставних предмета (Вокална литература, Анализа музичког дјела, Музички облици, Контрапункт, Анализа црквене вокалне музике). Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, јула 2013. године, изабрана је у звање доцента – наставни предмет Вокална литература. Аутор је научне студије Косовски бој и његови споменици у вокално-инструменталним  композицијама српских аутора 20. вијека, издавач Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву, децембар 2012.
Научно-стручна активност СњежанеЂукић-Чамур усмјерена је на активно учешће на бројним домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама у Босни и Херцеговини и Републици Србији. Резултат наведених активности је 12 научно-стручних радова.
Члан је oрганизационих одбора 1. Међународне научно-стручне конференције
М-ИНИСТАР, Источно Сарајево, 2014. године и Организационог одбора Интенационалног фестивала хармонике Акордеон Арт од 2015. године.
Члан је Асоцијације за његовање академске музике „Нови звук“, Источно Сарајево и Музиколошког друштва Републике Српске, Бања Лука. Од децембра 2014. године, на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву обавља дужност Продекана за наставу.