Мр Душан Ерак, доц.

Мр Душан Ерак, доцент, је рођен у Сарајеву 1974. године. У току свог средњошколског музичког образовања је остварио значајан број наступа као соло извођач на гитари и у различитим ансамблима (Босна и Херцеговина, Француска) и освајао награде (Италија). Дипломирао је на одсјеку за Општу музичку педагогију 2004. године под менторством Дорине Радичеве, редовног професора и на одсјеку за Гитару 2006. године, у класи мр Зорана Крајишника, на Музичкој академији у Источном Сарајеву. На истој академији је завршио магистарске студије и одбранио магистарску тезу из предмета Методика наставе солфеђа 2007. године под менторством Дорине Радичеве. Добитник је Награде Војин Комадина Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (2004) и био је на пријему код Предсједника Републике Српске као један од најбољих студената Универзитета у Источном Сарајеву (2004). Докторске академске студије је уписао на Факултету музичке уметности у Београду из области музичке педагогије, под менторством др Гордане Каран, редовног професора.
Радио је као наставник гитаре у Школи за основно музичко образовање Херцег-Нови (1993–2000) и са ученицима освојио значајан број (16) специјалних, првих, других и трећих награда на Републичким такмичењима у Црној Гори, Савезним и међународним такмичењима у Србији и Црној Гори. На Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву је био у звањима сарадника, асистента, вишег асистента (2004–2013), а у звању доцента је од 2013. године. Коаутор је приручника из солфеђа (са мр Сандром Ивановић, Примјена умјетничке литературе у настави солфеђа, рад у области мелодике – дијатоника, 2013) и аутор научно-истраживачких радова (5) из области музичке педагогије. Био је члан у стручним жиријима на такмичењима из солфеђа и гитаре, предавач из области методике наставе солфеђа на стручним скуповима у Босни и Херцеговини и рецензент научних и стручних радова. У својству члана комисија је био на одбрани дипломских (8) и мастер радова (3) из области Методике наставе солфеђа и Mетодике општег музичког образовања. Ментор је на мастер студијама на предмету Методика наставе солфеђа. Као сарадник, у периоду звања вишег асистента (2008–2013), је био ангажован на предметима Хармонија са хармонском анализом, Вокална литература, Хор, Методика наставе солфеђа. У доцентском звању је наставник на предметима Солфеђо и Методика наставе солфеђа. Био је наставник и диригент на предмету Хор (2013–2015).
У току радног ангажовања на Музичкој академији, као гитариста је наступао соло и у различитим ансамблима у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Међу многим наступима (71), издвајају се солистички (8) и цјеловечерњи концерти (13) у дуетима, ансамблима са гитаром, флаутом, сопраном, виолином, клавиром и оркестром (2). Сарађивао је и концертирао са др Емином Смоловић (виолина), мр Клаудијом Кркотић (сопран), Матејом Скело (сопран), мр Мајом Којић (клавир, дипломски концерт), Sarajevo Guitar Quartet-ом, Симфонијским Оркестром Југоисточне Европе. Био је диригент Омладинског и Мјешовитог хора РКУД Пролетер из Сарајева (2010–2014), са којима је наступао у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској, Бугарској и Македонији, освојио другу награду на хорском међународном такмичењу у Бијељини (2012), другу награду и похвалу на хорском међународном такмичењу у Охриду (2013), остварио много наступа (36), међу којима и цјеловечерње концерте (6), наступе са чешким хором Comenius из Ухерског Брода и америчким хором Singing City из Филаделфије (САД, 2012). Као диригент Мјешовитог хора Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву (2013–2015) је имао много наступа у Босни и Херцеговини (18) међу којима цјеловечерње концерте (3), наступе са средњошколским хором Union Nevada Choir из Неваде (САД) и универзитетским хором American University Chamber Singers из Вашингтона (САД, 2015). Био је један од помоћних диригената у реализацији заједничког пројекта хорова музичких академија из Републике Српске, Голгота Јасеновачка Александра Вујића (2013). Добитник је Признања декана Музичке академије за промовисање Музичке академије у земљи и иностранству (2014).