Мр Душан Ерак, ванредни професор

E-mail: dusan.erak@mak.ues.rs.ba 

Мр Душан Ерак, ванредни професор (1974, Сараjево).

 

 

 

 

 

Образовање:

 • У току средњошколског музичког образовања остварио jе значајан број наступа као соло извођач на гитари и у различитим ансамблима (Босна и Херцеговина, Француска) и освајао награде (Италија).
 • На Музичкоj академиjи Универзитета у Источном Сараjеву (даљи текст: МАУИС) jе дипломирао на одсјеку за Општу музичку педагогију (2004), Гитару (2006) и одбранио магистарску тезу из предмета Методика наставе солфеђа (2007),
 • Докторске академске студије је похађао на Факултету музичке уметности у Београду из области музичке педагогије.

Радно искуство:

 • Радио је као наставник гитаре у Школи за основно музичко образовање Херцег-Нови (1993–2000) и са ученицима освојио значајан број (16) специјалних, првих, других и трећих награда на Републичким такмичењима у Црној Гори, Савезним и међународним такмичењима у Србији и Црној Гори.
 • На МА УИС је био у звањима сарадника, асистента, вишег асистента, доцента, а тренутно jе у звању ванредног професора на предметима Солфеђо и Методика наставе солфеђа.
 • У периоду звања вишег асистента (2008–2013) је поред ангажовања у настави Солфеђа, био сарадник на предметима Хармонија са хармонском анализом, Вокална литература, Хор, Методика наставе солфеђа. У доцентском звању је био наставник и диригент на предмету Хор (2013–2015).
 • У својству члана комисија је био на одбрани дипломских и мастер радова из области Методике наставе солфеђа и Методике општег музичког образовања. Ментор је на мастер студијама на предмету Методика наставе солфеђа.
 • Од марта 2018. године jе руководилац Катедре за теориjску наставу, а од октобра 2020. до октобра 2022. године jе обављао функциjу продекана за умjетнички и научноистраживачки рад МА УИС.
 • Jедан jе од организатора Семинара из солфеђа (МА УИС, 2016, 2019), члан организационог одбора међународног фестивала Акордеонарт плус и манифестациjе Дани Воjина Комадине (МА УИС, 2017–2023).

Научноистраживачка дjелатност:

 • Коаутор је приручника из солфеђа (са мр Сандром Ивановић, Примјена умјетничке литературе у настави солфеђа, рад у области мелодике – дијатоника, 2013) и аутор научно-истраживачких радова из области музичке педагогије. Библиографија доступна на еНИР – Клик!
 • Члан jе организационог одбора научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (2019–2023)
 • Један од уредника Зборника радова Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (2–4, 2020–2023) и Књига сажетака научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву (1–5, 2019–2023)
 • Уредник књижице ДВД издања концерта професора Музичке академије УИС на Дани Војина Комадине 2020.

Чланства у жириjима, предавачка и рецензентска дjелатност:

 • Члан у стручним жиријима на такмичењима из солфеђа (Босна и Херцеговина, Србија) и гитаре (Босна и Херцеговина, Црна Гора),
 • предавач из области методике наставе солфеђа на стручним скуповима у Босни и Херцеговини,
 • рецензент научних и стручних радова.

Умjетничка дjелатност:

 • У току радног ангажовања на МА УИС, као гитариста је наступао соло и у различитим ансамблима у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори. Међу многим наступима (78), издвајају се солистички (8) и цјеловечерњи концерти (15) у дуетима, ансамблима са гитаром, флаутом, сопраном, виолином, клавиром, хармоником и оркестром (2). Сарађивао је и концертирао са др Емином Смоловић (виолина), мр Клаудијом Кркотић (сопран), Матејом Скело (сопран), мр Мајом Којић (клавир, дипломски концерт), Љубом Шкиљевићем (хармоника), Марком Стојановићем (хармоника), Sarajevo Guitar Quartet-ом, Симфонијским Оркестром Југоисточне Европе.
 • Био је диригент Омладинског и Мјешовитог хора РКУД Пролетер из Сарајева (2010–2014) са којима је наступао у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској, Бугарској и Македонији, освојио другу награду на хорском међународном такмичењу у Бијељини (2012), другу награду и похвалу на хорском међународном такмичењу у Охриду (2013), остварио много наступа (36), међу којима и цјеловечерње концерте (6), наступе са чешким хором Comenius из Ухерског Брода и америчким хором Singing City из Филаделфије (САД, 2012).
 • Као диригент Мјешовитог хора МА УИС (2013–2015) је имао наступе у Босни и Херцеговини (18) међу којима цјеловечерње концерте (3), наступе са средњошколским хором Union Nevada Choir из Неваде (САД) и универзитетским хором American University Chamber Singers из Вашингтона (САД, 2015). Добитник је Признања декана МА УИС за промовисање Музичке академије у земљи и иностранству (2014).