ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (ВИСП) 2020/21. гoдина

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2020/21. академска година

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (ВИСП)

СМЈЕРОВИ: СОЛО ПЈЕВАЊЕ, КЛАВИР, ХАРМОНИКА, ВИОЛИНА, ВИОЛА, ФЛАУТА, ГИТАРА

ВИСП – I  година/  2. семестар

ВИСП -II година

ВИСП –  III година

ВИСП – IV година