СМЈЕР – ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) И КОМПОЗИЦИЈА 2023/24. година

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2023/24. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР: ОПШТА МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА (ОМП) И КОМПОЗИЦИЈА

ОМП + КОМПОЗИЦИЈА – I  ГОДИНА

ОМП + КОМПОЗИЦИЈА –  II  ГОДИНА 

ОМП – III  ГОДИНА 

ОМП –  IV  ГОДИНА