СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП) 2023/24. година

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2023/24. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП)

ЦМиП – I  ГОДИНА

ЦМиП – II  ГОДИНА 

ЦМиП –  III  ГОДИНА 

ЦМиП –   IV  ГОДИНА