КОНЦЕРТНЕ ВЕЧЕРИ 10. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ ФЕСТИВАЛА „АКОРДЕОН АРТ плус“: КЛЕМЕН ЛЕБЕН, хармоника (Словенија), РИТА КИНКА, клавир (Србија), ВЛАДИМИР МЛИНАРИЋ, клавир (Словенија) и HANZHI WANG, хармоника (Кина)

КЛЕМЕН ЛЕБЕН/ ПРОГРАМ КОНЦЕРТА

РИТА КИНКА /ПРОГРАМ КОНЦЕРТА

ВЛАДИМИР МЛИНАРИЋ /ПРОГРАМ КОНЦЕРТА

HANZHI  WANG ПРОГРАМ КОНЦЕРТА