ДОБРО ДОШЛИ НА КОНЦЕРТ / КАМЕРНИ ТРИО / СЛАЂАНА КОВАЧ, флаута, САЊА СТИЈАЧИЋ, флаута, МАЈА ЖУЖА, клавир / Петак, 20. децембар 2019. године у 19:00 часова

КОНЦЕРТ,  20. децембар 2019. године у 19:00 часова, сала Музичке академије
КАМЕРНИ ТРИО
СЛАЂАНА КОВАЧ, флаута
САЊА СТИЈАЧИЋ, флаута
МАЈА ЖУЖА, клавир