СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП) 2022/23. година

РАСПОРЕД ОРЖАВАЊА НАСТАВЕ   2022/23. академска година

МУЗИЧКО-ПЕДАГОШКО-ТЕОРИЈСКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (МПТСП)

СМЈЕР – ЦРКВЕНА МУЗИКА И ПОЈАЊЕ (ЦМиП)

ЦМиП –  I ГОДИНА 

ЦМиП –  II  ГОДИНА 

ЦМиП – III ГОДИНА 

ЦМиП – IV ГОДИНА