Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Теоријско-умјетничка група предмета

Извјештај –  Д. Косорић