Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије

Извјештај комисије за избор у звање – Радован Радић